Over Firm Advies

Firm Advies B.V. is uw tussenpersoon op het gebied van advisering en bemiddeling van verzekeringsproducten. Firm Advies B.V. is een onafhankelijk financieel dienstverlener met een vergunning voor het bemiddelen en adviseren in schadeverzekeringen, inkomensverzekeringen en zorgverzekeringen. Firm Advies BV heeft een adviesvrije positie dus kan in vrijheid adviseren over producten van door ons geselecteerde verzekeraars.

Wilt u een vrijblijvende afspraak?

Wij komen graag bij u langs. Neem contact op via het contactformulier of via 06-54995183.

Klachtenprocedure

Wij willen u altijd goed en snel van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat onze dienstverlening soms anders verloopt dan u wenst. Laat ons dat dan weten. Dan zoeken wij, samen met u, naar een oplossing. Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over Firm Advies B.V. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Waar kunt u terecht?

U kunt ons op verschillende manieren laten weten dat u niet tevreden bent.

Schriftelijk:
U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij Firm Advies B.V., t.a.v. de Directie, Postbus 171, 2810 AD Reeuwijk.

Internet:
Ook onze website biedt u de mogelijkheid te reageren. U kunt dit doen via ons contactformulier onder vermelding van ‘Klacht’.

De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld door Firm Advies B.V.. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-fklacht ofwel 0900-3552248 (€ 0,10 per minuut). Website: www.kifid.nl.

Klachten kunnen alleen in het Nederlands of in het Engels worden ingediend.